Udruga nakladnika informativnih publikacija

Udruga je osnovana radi promicanja položaja nakladnika informativnih publikacija u društvu, a poglavito radi unaprjeđenja ostvarivanja autorskih i srodnih prava nakladnika informativnih publikacija u digitalnom i analognom okružju.

OSNIVAČI

OBAVIJEST

Redovita godišnja opća Skupština za 2023. godinu održati će se 11.12. u 15:00 sati putem video poziva.

Udruga nakladnika informativnih publikacija (UNIP) je udruga osnovana 14. srpnja 2022. radi kolektivnog ostvarivanja srodnih prava nakladnika informativnih publikacija te autorskih prava koja pripadaju nakladnicima informativnih publikacija na temelju zakona, pravnog posla ili druge pravne osnove, na novinarskim djelima stvorenim u radnom odnosu i po narudžbi. Udruga je osnovana i radi promicanja položaja nakladnika informativnih publikacija u društvu, a poglavito radi unaprjeđenja ostvarivanja autorskih i srodnih prava nakladnika informativnih publikacija u digitalnom i analognom okružju. U svojem radu Udruga promiče zajedničke interese i prava svojih članova, kao i prava i interese svojih članova pojedinačno, sve s naglaskom na digitalno okružje. 

O Udruzi

Tko se učlanjuje

U udrugu se učlanjuju pravne osobe, nakladnici informativnih publikacija koji udovoljavaju definiciji važećeg Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (ZAPSP), što znači da je nakladnik informativnih publikacija novinski nakladnik, nakladnik medija ili pružatelj medijske usluge, kako su te osobe određene zakonom kojim se uređuju mediji i zakonom kojim se uređuju elektronički mediji (na primjer, nakladnik vijesti ili novinska agencija), kad objavljuju informativne publikacije koje su također definirane važećim ZAPSP-om i podrazumijevaju zbirku koja se uglavnom sastoji od pisanih autorskih djela novinarske prirode koja može sadržavati i ostale vrste djela ili predmete srodnih prava, uključujući fotografije i video-sadržaje i koja predstavlja pojedinačni element unutar periodične ili redovito ažurirane publikacije, koja se objavljuje pod jednim naslovom, s ciljem informiranja javnosti o aktualnim vijestima ili drugim temama, kao što su novine ili časopis opće ili posebne tematike, i koja je objavljena na bilo kojem mediju pod inicijativom, uredničkom odgovornosti i kontrolom urednika novina ili publikacije ili novinskog nakladnika ili nakladnika medija ili pružatelja medijske usluge. 

Nakladnici informativnih publikacija moraju za tu djelatnost biti registrirani u skladu s propisima. U Udrugu se mogu učlanjivati i druge pravne i fizičke osobe koje su nositelji srodnog prava nakladnika informativnih publikacija i autorskih novinarskih prava na autorskim novinarskim djelima stvorenim u radnom odnosu i po narudžbi.

Sve osobe koje se učlanjuju u Udrugu to čine radi ostvarivanja ciljeva udruge. Osim kolektivnog ostvarivanja prava i zaštite autorskih i srodnih prava svojih članova, Udruga će obavljati i druge djelatnosti koje su s time povezane, kao što su organizacija događanja, kongresa, seminara, znanstvene i stručne rasprave o autorskom i srodnim pravima, edukacije, te djelatnosti koje su povezane s promicanjem profesionalnih i strukovnih interesa članova. 

Učlanjivanje

O Udruzi

Udruga nakladnika informativnih publikacija (UNIP) je udruga osnovana 14. srpnja 2022. radi kolektivnog ostvarivanja srodnih prava nakladnika informativnih publikacija te autorskih prava koja pripadaju nakladnicima informativnih publikacija na temelju zakona, pravnog posla ili druge pravne osnove, na novinarskim djelima stvorenim u radnom odnosu i po narudžbi. Udruga je osnovana i radi promicanja položaja nakladnika informativnih publikacija u društvu, a poglavito radi unaprjeđenja ostvarivanja autorskih i srodnih prava nakladnika informativnih publikacija u digitalnom i analognom okružju. U svojem radu Udruga promiče zajedničke interese i prava svojih članova, kao i prava i interese svojih članova pojedinačno, sve s naglaskom na digitalno okružje. 

Tko se učlanjuje

U udrugu se učlanjuju pravne osobe, nakladnici informativnih publikacija koji udovoljavaju definiciji važećeg Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (ZAPSP), što znači da je nakladnik informativnih publikacija novinski nakladnik, nakladnik medija ili pružatelj medijske usluge, kako su te osobe određene zakonom kojim se uređuju mediji i zakonom kojim se uređuju elektronički mediji (na primjer, nakladnik vijesti ili novinska agencija), kad objavljuju informativne publikacije koje su također definirane važećim ZAPSP-om i podrazumijevaju zbirku koja se uglavnom sastoji od pisanih autorskih djela novinarske prirode koja može sadržavati i ostale vrste djela ili predmete srodnih prava, uključujući fotografije i video-sadržaje i koja predstavlja pojedinačni element unutar periodične ili redovito ažurirane publikacije, koja se objavljuje pod jednim naslovom, s ciljem informiranja javnosti o aktualnim vijestima ili drugim temama, kao što su novine ili časopis opće ili posebne tematike, i koja je objavljena na bilo kojem mediju pod inicijativom, uredničkom odgovornosti i kontrolom urednika novina ili publikacije ili novinskog nakladnika ili nakladnika medija ili pružatelja medijske usluge. 

Učlanjivanje

Nakladnici informativnih publikacija moraju za tu djelatnost biti registrirani u skladu s propisima. U Udrugu se mogu učlanjivati i druge pravne i fizičke osobe koje su nositelji srodnog prava nakladnika informativnih publikacija i autorskih novinarskih prava na autorskim novinarskim djelima stvorenim u radnom odnosu i po narudžbi.

Sve osobe koje se učlanjuju u Udrugu to čine radi ostvarivanja ciljeva udruge. Osim kolektivnog ostvarivanja prava i zaštite autorskih i srodnih prava svojih članova, Udruga će obavljati i druge djelatnosti koje su s time povezane, kao što su organizacija događanja, kongresa, seminara, znanstvene i stručne rasprave o autorskom i srodnim pravima, edukacije, te djelatnosti koje su povezane s promicanjem profesionalnih i strukovnih interesa članova. 

Ciljevi postojanja i rada Udruge

Okupljanje nakladnika

informativnih publikacija radi kolektivnog ostvarivanja srodnih prava nakladnika informativnih publikacija i autorskih prava stvorenih u radnom odnosu i po narudžbi koja po zakonu, pravnom poslu ili drugom pravnom temelju pripadaju nakladnicima informativnih publikacija;

Promicanje položaja

položaja nakladnika informativnih publikacija i drugih medija, unaprjeđivanje društvenog i materijalnog položaja nakladnika informativnih publikacija i drugih nakladnika medija te razvijanja potrebe za profesionalnim i neovisnim medijima;

Promicanje pluralizma

medija kroz očuvanje materijalnih i moralnih prava koja proizlaze iz stvaralaštva u području medija, osobito nakladništva.

Okupljanje nositelja

drugih pravnih i fizičkih osoba koje su nositelji prethodno navedenih prava, radi ostvarenja istog cilja.

Promicanje interesa

promicanje zajedničkih i individualnih profesionalnih interesa i zaštita prava članova koja proizlaze iz medijskog nakladništva i stvaralaštva, s posebnim naglaskom na digitalno okruženje;

Direktor

Upravni odbor

Bojana Božanić Ivanović

Osoba ovlaštena za zastupanje i član upravnog odbora

Zoran Turković

Član upravnog odbora

Tomislav Wruss

Član upravnog odbora

Postani član

Kako biste postali UNIP član, popunjenu pristupnicu pošaljite na niže navedenu adresu.

© Copyright. UNIP 2023.